Mintalah Daripada Mereka Yang Prihatin

“Carilah kebaikan daripada orang-orang yang mempunyai sifat belas kasihan daripada umat-Ku tentu kamu akan dapat hidup di bawah lindungannya, dan janganlah kamu mencarinya daripada orang yang keras hati kerana sesungguhnya laknatku akan menimpa ke atas mereka. Wahai Ali, sesungguhnya Allah telah menciptakan kebaikan dan telah menciptakan ahlinya, maka dijadikan-Nya kebaikan itu disukai mereka, dan dijadikan mereka senang melakukannya, dan diarahkan para pencari kebaikan itu kepada mereka, sebagaimana dia mengarahkan air ke bumi yang menyimpan air untuk menghidupkan penghuninya. Sesungguhnya ahli kebaikan di dunia itu adalah ahli kebaikan di akhirat.” (Riwayat Hakim melalui Ali k.w). Baca baki entri ini »