Hari Langit Digulung, Bukit Diratakan

Bila tiba masanya, langit akan digulung dan bumi akan diratakan sehingga menjadi seperti sekeping roti. Langit ialah penghalang ke syurga, tiba masanya langit akan digulung dan syurga yang berada di atas langit akan diperdekatkan kepada orang yang bertakwa. Baca baki entri ini »

Dikirim dalam Uncategorized. 1 Comment »

Muslim (Orang Islam) Yang Paling Baik

Abu Musa al-Asy’ari berkata,”Para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw: ‘Wahai Rasulullah, orang Islam manakah yang paling utama?’ Baginda menjawab “Orang yang tidak pernah menganggu orang Islam lainnya, sama ada dengan lisan (kata-kata) ataupun dengan tangan (tindakannya)” (Riwayat Bukhari). Baca baki entri ini »

Sikap Kafir Ahli Kitab dan Musyrik

Orang-orang kafir dari Ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik, tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan (atau wahyu) dari Tuhan kamu. Padahal Allah berhak menentukan rahmatNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah (jualah Yang) mempunyai limpah kurnia yang amat besar. (Baqarah:105) Baca baki entri ini »

Azab Seksa Yang Perit Bagi Orang Kafir

….dan (ingatlah bahawa) orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Baqarah:104). Baca baki entri ini »

Dikirim dalam Uncategorized. 1 Comment »

Larangan Berkata Atau Melakukan Sesuatu Yang Membawa Maksud Yang Tidak Baik

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengatakan: “Raaina”, (ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad), sebaliknya katakanlah: “Unzurna” dan dengarlah kamu (segala perintah dengan sebulat hati menerimanya) dan (ingatlah bahawa) orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Baqarah:104) Baca baki entri ini »

Pahala Daripada Allah Adalah Lebih Baik

Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa (nescaya mereka akan mendapat pahala); sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. (Baqarah:103) Baca baki entri ini »

Nikmat Dan Azab Alam Barzakh

Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya seorang hamba jika telah diletakkan di dalam kuburnya dan para sahabat telah pergi meninggalkannya, dia benar-benar mendengar bunyi terompah mereka. Lalu dua malaikat mendatanginya, keduanya (malaikat) mendudukkan orang tersebut lalu bertanya kepadanya, Apa yang  ingin kamu katakan tentang orang ini (Nabi saw)? Adapun orang mukmin, maka dia menjawab, ‘Aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya’, lalu dikatakan kepada orang tersebut, Lihatlah tempat tinggalmu di neraka, Allah telah menggantikannya dengan tempat tinggal di syurga’. Lalu dia melihat kedua-duanya. Baca baki entri ini »