Bersabar Menunaikan Sembahyang

Dan sabarlah (wahai Muhammad, engkau dan umatmu, dalam mengerjakan suruhan Allah), kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. (Hud: 115) Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya…..  (TaHa:132) Al-Baqarah [45]….sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk.. Baca baki entri ini »

Dirikanlah Solah

Dan dirikanlah sembahyang (wahai Muhammad, engkau dan umatmu), pada dua bahagian siang (pagi dan petang), dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan (terutama sembahyang) itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat (Hud:114).  Baca baki entri ini »

Semuanya Milik Allah Pemberi Rahmat

Bertanyalah (wahai Muhammad): “Hak milik siapakah segala yang ada di langit dan di bumi?” Katakanlah: “(Semuanya itu) adalah milik Allah. Ia telah menetapkan atas diriNya memberi rahmat…(Al-Anaam:6) Baca baki entri ini »

Dikirim dalam Uncategorized. 1 Comment »

7 Sunnah Hebat

Akibat Berterusan Melakukan Dosa

Rasulullah s.a.w. bersabda “Sesiapa yang melakukan satu dosa, maka akan tumbuh pada hatinya setitik hitam, sekiranya dia bertaubat akan terkikislah titik hitam itu daripada hatinya. Jika dia tidak bertaubat, maka titik hitam itu akan terus merebak hingga seluruh hatinya menjadi hitam” (Hadis riwayat Ibn Majah). Baca baki entri ini »

Dikirim dalam Uncategorized. 1 Comment »

Talak 3

Sesudah (diceraikan dua kali) itu, jika diceraikan pula (bagi kali yang ketiga) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu kalau dia diceraikan (oleh suami baru itu dan habis idahnya), maka mereka berdua (suami lama dan bekas isterinya) tidaklah berdosa untuk kembali (berkahwin semula), jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui dan memahaminya. (Baqarah: 230) Baca baki entri ini »

Dikirim dalam Uncategorized. 1 Comment »

Pelihara Lidah Daripada Memuji Diri

…. maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu. Dia lah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertaqwa. (An-Najm:32).

Janganlah memuji diri sendiri atau bersikap sombong apabila memiliki sesuatu kelebihan atau ilmu. Hanya Allah SWT sahaja yang sama dengan pujian yang dilafazkan. Allah SWT layak dipuji kerana semua makhluk adalah ciptaannya.

Al-Anaam [1] Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang; dalam pada itu, orang-orang kafir menyamakan (sesuatu yang lain) dengan tuhan mereka. 

Al-Fatir [1] Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap: dua, tiga dan empat; Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakanNya apa jua yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. 

Al-Kahfi [51] Aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantuKu menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya yang lain; dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. 

Dikirim dalam Uncategorized. 1 Comment »