Jangan Makan Harta Haram dan Bunuh Diri

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh diri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu. (Nisaa:29) Baca baki entri ini »