Wakil Rakyat atau Orang Tengah

Sampaikanlah hajat (keperluan) orang yang tidak mampu untuk menyampaikannya kepada sultan (pemerintah). Sesiapa yang menyampaikan keperluan (orang tersebut) kepada sultan, kelak di hari Kiamat Allah SWT akan menetapkan kakinya diatas titian Sirat (Riwayat Thabrani) Baca baki entri ini »

Antara Dua Darjat

Carilah kedudukan (pangkat) yang tinggi di sisi Allah iaitu dengan berlemah-lembut terhadap orang yang mengasarimu, dan hendaklah kamu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu (Riwayat ‘Addi melalui Ibnu Umar). Hamba yang dibenci oleh Allah adalah orang yang pakaiannya lebih baik daripada amalannya iaitu pakaiannya seperti pakaian para nabi tetapi amalannya seperti orang-orang yang jahat (Riwayat Dailami)  Baca baki entri ini »