Riba

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. (Surah Aali Imran, Ayat: 130).

Zaman dahulu jual beli dilakukan secara tukar barang dengan barang yang lain.Sekarang tukar barang dengan duit. Riba itu bermaksud mengambil lebih dari barang yang ditukar walaupun sama mutunya. Riba itu sifatnya berganda-ganda, bayar bunga dahulu, bayar pokok sedikit.(contoh loan rumah- diawal tempoh pinjaman, bayaran ansuran banyak diguna untuk bayar interest, bayar principal setelah bayar interest)

Allah suka pada bisnes, bukan riba. Jual beli tak sama dengan riba. Riba itu menyeluruh, pada semua barang.

[Al-Baqarah 275] ………..Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Walaupun diharuskan ketika terdesak, riba tetap tidak halal. Diharuskan pada masa tertentu sahaja dan faedahnya hendaklah digunakan untuk kepentingan umat Islam. (seperti makan babi semasa kebuluran). Begitu juga dengan muzik, tetap haram, cuma diharuskan untuk kepentingan negara dan berdakwah dinegeri orang kafir. Inipun muzik yang minima sahaja.

Allah istihar perang terhadap orang yang makan riba dengan sengaja –

Al-Baqarah [279]Maka jika kamu tidak melakukan (perintah tinggalkan riba itu) maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu ialah pokok asal harta kamu. Kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa.

Riba itu melibatkan dosa dengan Allah dan makhluk, terutama orang miskin. Mengambil kesempatan keatas orang miskin hukumnya HARAM. Dosa riba lebih besar dari dosa meniduri ibu.

Harta riba walaupun banyak akan jadi sedikit akhirnya..

Al-Baqarah [276] Allah susutkan riba, dan mengembangkan sedekah.

BERTAUBATLAH UNTUK TEBUS DOSA RIBA.

Dikirim dalam Riba. 2 Comments »