Suara Tinggi Dalam Masjid Tanda Akhir Zaman

Daripada Ali bin Abi Thalib r.a. Rasulullah saw. Bersabda: “Apabila umat ku telah membuat lima belas perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka iaitu  …… suara sudah ditinggikan di dalam masjid-masjid, …. maka ketika itu hendaklah mereka menunggu kedatangan angin merah atau pembalikan bumi atau keburukan bentuk-bentuk atau tanda-tanda yang beriringan seperti tali yang putus maka jatuhlah biji secara berterusan”. (Riwayat Tarmizi) Baca baki entri ini »

Beriman Kepada Allah

Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah…(Baqarah:177) Baca baki entri ini »

Dikirim dalam Uncategorized. 1 Comment »

Haid, Istihadah, Wiladah dan Nifas

Dari Aisyah r.anha, katanya: Rasul s.a.w menerangkan (kepada seorang perempuan), sabdanya :”…..apabila kedatangan haid hendaklah engkau tinggalkan sembahyang dan apabila haid itu habis tempohnya, hendaklah engkau mandi wajib dan sembahyanglah (seperti sediakala)”. [Riwayat Bukhari] Baca baki entri ini »

Hari Yang Tersangat Panas Tapi Ada VIP Yang Dilindungi

Ketika itu matahari berada seolah-olah sebatu (di atas kepala), panas yang tidak terperinya seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA yang dikeluarkan oleh Imam Muslim (sanad hadith tersebut sahih) Baca baki entri ini »

Adil Dalam Berhukum

Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sebuah hadith “hukum hudud gugur dengan sebab syubahah (keraguan)“ (Riwayat Imam Abu Hanifah).  Baca baki entri ini »

Kelebihan Sayyidatina Aisyah

Hadis Aisyah r.a: Sesungguhnya orang ramai berusaha untuk memberi hadiah kepada Rasulullah s.a.w ketika baginda s.a.w berada di rumah Aisyah. Mereka berbuat demikian untuk mendapatkan keredaan Rasulullah s.a.w. [Sahih Muslim no. 4471] Baca baki entri ini »

Hukuman Bagi Pembunuhan Secara Tidak Sengaja

Dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali dengan tidak sengaja…  (Nisaa: 92) Baca baki entri ini »