Dibangkitkan Dari Tidur Untuk Kembali Bertemu Allah

Dua malaikat itu berkata kepadanya “Tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangkitkan dari tidurnya melainkan oleh ahli keluarga yang mengasihinya“. Demikianlah halnya sehingga ia dibangkitkan Allah dari tempat baringan itu.

Yaasin [52]…..Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami?,, (Lalu dikatakan kepada mereka): Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah Yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-rasul.  Baca baki entri ini »

Jadikan Qulhuwallah@ Surah Ikhlas Bacaan Harian

Isi kandungan Al-Quran adalah tiga perkara dasar iaitu Allah yang Esa, Hari Kiamat dan Kebenaran para nabi dan rasul. Surah Al-Ikhlas menceritakan tentang keesaan Allah, kerana itu ia dikatakan menyamai satu pertiga quran. Allah itu maha Esa iaitu “satu yang tidak boleh dibahagi-bahagi” samada pada zahir atau pada akal. Manusia seorang tetapi masih boleh dipotong-potong, seperti kata pepatah “tulang empat kerat”. Allah tidak beristeri apatah lagi beranak. Baca baki entri ini »

Takut dan Sayang Allah, Penyelesaian Segalanya

Takut yang sebenar-benarnya ialah takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah bermakna patuh, menurut perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita akan selamat jika patuh kepada Allah dan Allah akan menolong walau dimana saja kita berada. Sayang yang sebenar-benarnya ialah sayang kepada Allah SWT. Janganlah menyayangi sesuatu atau seseorang melebihi sayang kita kepada Allah SWT. Allah sayang kita lebih daripada kita sayang kepada anak kita. Allah mahu semua manusia masuk syurga, tapi Allah tidak memaksa kerana hidup ini adalah satu ujian. Baca baki entri ini »

Dikirim dalam Uncategorized. 1 Comment »

Terpaksa dan Tidak Sengaja Tidak Berdosa

An-Nahl [106] Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman (maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah), kecuali orang yang dipaksa (melakukan kufur) sedang hatinya tenang tenteram dengan iman; akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah, dan mereka pula beroleh azab yang besar.

Baqarah [173] Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Baca baki entri ini »

Jangan Makan Harta Haram

Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya). (Baqarah:188) Baca baki entri ini »

Dikirim dalam Uncategorized. 1 Comment »

Kedudukan Disi Allah

Rasulullah s.a.w bersabda ” Sesiapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisinya” (Riwayat Anas). Baca baki entri ini »

Menyembunyikan, Membuang dan Mengubah Kitab

Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang telah diberikan Kitab (iaitu): Demi sesungguhnya! Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada umat manusia dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka membuang (perjanjian setia) itu ke belakang mereka, serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amatlah buruknya apa yang mereka dapati dari penukaran (Kalamullah dan janjiNya) itu. (Ali-Imran:187) Baca baki entri ini »

Dikirim dalam Uncategorized. 1 Comment »