Menyelamatkan Orang Islam Dari Disakiti

Rasulullah SAW bersabda “Seseorang lelaki menemui ranting yang berduri di tengah jalan (yang dilaluinya), lalu ia berkata (kepada dirinya sendiri), “Demi Allah, aku benar-benar akan menjauhkan (membuang) duri ini agar tidak menggangu orang-orang muslim”, kerana itu dia dimasukkan ke syurga.(Riwayat Muslim) Baca baki entri ini »

Dikirim dalam Uncategorized. 1 Comment »

Doa Mohon Perlindungan

Rasulullah s.a.w. mengajar kita berdoa “Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak berfaedah, amalan yang tidak diangkat ke langit dan doa yang tidak diterima” (Riwayat Hakim melalui Anas r.a). Baca baki entri ini »

Mahligai-Mahligai Syurga

Rasulullah s.a.w. bersabda “Sesungguhnya di dalam syurga terdapat mahligai-mahligai yang bahagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bahagian dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Allah s.w.t telah menyediakannya untuk orang suka memberi makan (kepada orang miskin), yang bercakap dengan lemah lembut, senantiasa melakukan ibadah puasa dan mendirikan sembahyang pada waktu malam ketika manusia sedang tidur.” (Hadith Riwayat Imam al-Tirmidzi melalui Sayyidina Ali). Baca baki entri ini »

Islam Tidak Tersebar Melalui Mata Pedang

Orientalis Barat menggunakan hadith ini untuk mengatakan bahawa Islam tersebar dengan mata pedang.  Daripada lbnu ‘Umar r.a. bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: Aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad utusan Allah, sehingga mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripada aku, melainkan dengan hak lslam, dan hisab perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Ta’ala. (Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim) Baca baki entri ini »

Yahudi Mungkir Janji

Patutkah (mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu) dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. (Baqarah: 100) Baca baki entri ini »

Peraturan Allah Lebih Baik

Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliah? Padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan, tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik dari Allah SWT. (Maidah: 50) Baca baki entri ini »

Perintah Menjalankan Hukum Allah

Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik (Maidah: 49). Baca baki entri ini »

Dugaan Dalam Perjuangan Agama

Dan ada sebahagian dari manusia yang berkata: Kami beriman kepada Allah; kemudian apabila dia diganggu dan disakiti pada jalan Allah, dia jadikan gangguan manusia itu seperti azab seksa Allah (lalu dia taatkan manusia) dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu memberi kemenangan kepadamu, mereka sudah tentu akan berkata: Kami adalah sentiasa bersama-sama kamu. (Mengapa mereka berdusta?) Bukankah Allah lebih mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati sekalian makhluk? (Ankabut:10) Baca baki entri ini »

Ketaatan Kepada Ibubapa Bersyarat

Ankabut [8] Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan Daku (dalam ibadatmu) dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada Akulah tempat kembali kamu semuanya, kemudian Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Baca baki entri ini »

Empat Perkara Mempunyai Kelebihan Besar

Rasulullah s.a.w. bersabda “Sesungguhnya sedekah secara tersembunyi dapat memadamkan murka Tuhan, dan sesungguhnya silaturrahim dapat menambahkan umur. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang ma’ruf (baik) dapat menghindarkan keburukan-keburukan yang membinasakan, dan sesungguhnya ucapan “Laa Ilaaha Illallaah” dapat menghindarkan orang yang mengucapkannya dari sembilan puluh sembilan (99) musibah, dan musibah yang paling rendah adalah dukacita (Riwayat Ibnu Asakir melalui Ibnu Abbas r.a.) Baca baki entri ini »

Ziarahilah Rumah Allah di Bumi

Daripada Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah s.a.w. bersabda ”Sesungguhnya rumah-rumah Allah di bumi ini adalah masjid-masjid, dan sesungguhnya hak (wajib) atas Allah untuk memuliakan orang yang menziarahinya di masjid-masjid.” (Riwayat Thabrani) Baca baki entri ini »

Dikirim dalam Uncategorized. 1 Comment »

Pahala Mengiringi Jenazah

Rasulullah s.a.w. bersabda “Sesungguhnya pahala yang mula-mula diberikan kepada hamba yang beriman sesudah matinya ialah semua orang yang mengiringi jenazahnya mendapatkan keampunan (dari Allah) (Riwayat Baihaki melalui Ibnu Abbas r.a.) Baca baki entri ini »

Celaka Besar Bagi Orang Kafir

……dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur ingkar (terhadap Al-Quran) dari azab yang amat berat (yang akan menimpa mereka kelak). (Ibrahim: 2) Baca baki entri ini »

Orang Pertama Masuk Syurga

Rasulullah SAW., bersabda: “Sesungguhnya ahli ma’ruf (orang yang suka berbuat baik) di dunia, mereka akan menjadi ahli ma’ruf di akhirat. Orang yang pertama masuk syurga adalah mereka yang ahli ma’ruf.” Baca baki entri ini »

Dalam Syurga Pun Masih Perlukan Ulama

Rasulullah s.a.w. bersabda “Sesungguhnya ahli syurga benar-benar memerlukan ulama di dalam syurga. Demikian itu kerana setiap Jumaat mereka mengunjungi Allah SWT, lalu Allah SWT menawarkan kepada mereka “Mintalah kepadaku apa yang kamu kehendaki.” Lalu mereka berpaling kepada para ulama lalu berkata “Apakah gerangan yang kami minta?” Maka para ulama berkata kepada mereka: Mintalah kepadaNya demikian, demikian.” Mereka masih tetap memerlukan para ulama sekalipun di dalam syurga, sebagaimana mereka memerlukan sewaktu di dunia”. (Riwayat Ibnu Asaki melalui Jabir r.a) Baca baki entri ini »